18,272 The latest issue of Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences is available

Dear Colleagues,The latest issue of Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences is available on https://iupress.istanbul.edu.tr/en/journal/connectist/home

Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences is an open access, peer-reviewed and international journal.The journal is included in Web of Science – Emerging Sources Citation Index (ESCI) ULAKBIM TR Index, EBSCO and ProQuest.We hope you will consider submitting your valuable papers to Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences.

Issue: 60- 2021

Research Articles / Araştırma Makaleleri

 Dialogic Communication During Covid-19 Pandemic: An Analysis on Technoparks’ Social Media Usage in Turkey 
Covid-19 Salgını Sürecinde Diyalojik İletişim: Türkiye’deki Teknoparkların Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Bir Analiz 
Hediye AYDOĞANCovid-19 Pandemisi Sürecine İlişkin Bir Retorik Analiz: T.C. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın Basın Açıklamaları 
A Rhetorical Analysis of the Covid-19 Pandemic Process: Turkish Minister of Health Dr. Fahrettin Koca’s Press Briefings 
Sema ÇAĞLAYANAyrımcılığa Covid-19 Sürecinden Bir Bakış: Temel Kuramlar, Yaşçılık Tartışmaları ve Öneriler 
Ageism During the Covid-19 Pandemic: Discussion and Recommendations 
H. Andaç DEMİRTAŞ MADRANCovid-19 Pandemisi ve Sinema Sektöründe Kriz: Yapısal Sorunlarla Yüzleşme Fırsatı 
Covid-19 Pandemic And Crisis In The Film Sector: Opportunity To Confront Structural Problems 
Hakan ERKILIÇ, Senem DURUEL ERKILIÇ, Süleyman DEĞİRMENCovid-19 Pandemisinde İletişimsel İhtiyaçlar, Beklentiler ve Deneyimler Üzerine Nitel Bir Araştırma: 65 Yaş ve Üzeri Ankara Örneklemi 
A Qualitative Study On The Communicative Needs, Expectations And Experiences During Covid-19 Pandemic: 65 Years And Over Ankara Sample 
Nilüfer Pınar KILIÇ, B. Pınar ÖZDEMİR, G. Senem Gençtürk HIZAL, Melike AKTAŞ“Visual Metaphor” and “Metonymy” as the Reflection of Creative Thought in Art: An Analysis on Graphic Designer Yossi Lemel’s Poster Designs on the Coronavirus (Covid-19) from Charles Forceville’s Perspective 
Sanatta Yaratıcı Düşüncenin Yansıması Olarak Kabul Edilen “Görsel Metafor” ve “Metonimi”: Grafik Tasarımcı Yossi Lemel’in Koronavirüs (Covid-19) İmgesini Kavramsallaştırdığı Tasarımlarının Charles Forceville’in Perspektifinden Analizi 
Şebnem SOYGÜDER BATURLARBir Sağlık Arama Davranışı Olarak Sosyal Medya Kullanımı: İzolasyon, Karantina ve Sosyal Mesafe Tedbirlerinde Facebook’ta Covid-19 İçerikli Sosyal Medya Paylaşımlarının Görünümü 
Use of Social Media as a Health Seeking Behaviour: Looking Into Covid-19 Related Social Media Posts on Facebook During The Measures of Isolation, Lockdown and Social Distance 
Emine ŞAHİN, Ferihan AYAZThe Effect of Pandemic News on Stock Market Returns During the Covid-19 Crash: Evidence from International Markets 
Covid-19 Çöküşü Sırasında Salgın ile ilgili Haberlerin Borsa Getirileri Üzerindeki Etkisi: Uluslararası Piyasalar Örneği 
Ömer Faruk TANDescriptive Analysis of the Use of Twitter by Cinemaximum Movie Theaters During the Covid-19 Global Pandemic 
Covid-19 Küresel Salgın Döneminde Cinemaximum Sinema Salonlarının Twitter Kullanımı Üzerine Betimsel Bir Analiz 
Özgü YOLCU
Submit Manuscript

Responder

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios .