18,272 The latest issue of Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences is available

Dear Colleagues,The latest issue of Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences is available on https://iupress.istanbul.edu.tr/en/journal/connectist/home

Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences is an open access, peer-reviewed and international journal.The journal is included in Web of Science – Emerging Sources Citation Index (ESCI) ULAKBIM TR Index, EBSCO and ProQuest.We hope you will consider submitting your valuable papers to Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences.

Issue: 60- 2021

Research Articles / Araştırma Makaleleri

 Dialogic Communication During Covid-19 Pandemic: An Analysis on Technoparks’ Social Media Usage in Turkey 
Covid-19 Salgını Sürecinde Diyalojik İletişim: Türkiye’deki Teknoparkların Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Bir Analiz 
Hediye AYDOĞANCovid-19 Pandemisi Sürecine İlişkin Bir Retorik Analiz: T.C. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın Basın Açıklamaları 
A Rhetorical Analysis of the Covid-19 Pandemic Process: Turkish Minister of Health Dr. Fahrettin Koca’s Press Briefings 
Sema ÇAĞLAYANAyrımcılığa Covid-19 Sürecinden Bir Bakış: Temel Kuramlar, Yaşçılık Tartışmaları ve Öneriler 
Ageism During the Covid-19 Pandemic: Discussion and Recommendations 
H. Andaç DEMİRTAŞ MADRANCovid-19 Pandemisi ve Sinema Sektöründe Kriz: Yapısal Sorunlarla Yüzleşme Fırsatı 
Covid-19 Pandemic And Crisis In The Film Sector: Opportunity To Confront Structural Problems 
Hakan ERKILIÇ, Senem DURUEL ERKILIÇ, Süleyman DEĞİRMENCovid-19 Pandemisinde İletişimsel İhtiyaçlar, Beklentiler ve Deneyimler Üzerine Nitel Bir Araştırma: 65 Yaş ve Üzeri Ankara Örneklemi 
A Qualitative Study On The Communicative Needs, Expectations And Experiences During Covid-19 Pandemic: 65 Years And Over Ankara Sample 
Nilüfer Pınar KILIÇ, B. Pınar ÖZDEMİR, G. Senem Gençtürk HIZAL, Melike AKTAŞ“Visual Metaphor” and “Metonymy” as the Reflection of Creative Thought in Art: An Analysis on Graphic Designer Yossi Lemel’s Poster Designs on the Coronavirus (Covid-19) from Charles Forceville’s Perspective 
Sanatta Yaratıcı Düşüncenin Yansıması Olarak Kabul Edilen “Görsel Metafor” ve “Metonimi”: Grafik Tasarımcı Yossi Lemel’in Koronavirüs (Covid-19) İmgesini Kavramsallaştırdığı Tasarımlarının Charles Forceville’in Perspektifinden Analizi 
Şebnem SOYGÜDER BATURLARBir Sağlık Arama Davranışı Olarak Sosyal Medya Kullanımı: İzolasyon, Karantina ve Sosyal Mesafe Tedbirlerinde Facebook’ta Covid-19 İçerikli Sosyal Medya Paylaşımlarının Görünümü 
Use of Social Media as a Health Seeking Behaviour: Looking Into Covid-19 Related Social Media Posts on Facebook During The Measures of Isolation, Lockdown and Social Distance 
Emine ŞAHİN, Ferihan AYAZThe Effect of Pandemic News on Stock Market Returns During the Covid-19 Crash: Evidence from International Markets 
Covid-19 Çöküşü Sırasında Salgın ile ilgili Haberlerin Borsa Getirileri Üzerindeki Etkisi: Uluslararası Piyasalar Örneği 
Ömer Faruk TANDescriptive Analysis of the Use of Twitter by Cinemaximum Movie Theaters During the Covid-19 Global Pandemic 
Covid-19 Küresel Salgın Döneminde Cinemaximum Sinema Salonlarının Twitter Kullanımı Üzerine Betimsel Bir Analiz 
Özgü YOLCU
Submit Manuscript

Deja una respuesta

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.